ศักยภาพและข้อจำกัดของสถานีตามแนวเส้นทางการขนส่งสินค้าไทย-ลาว

ท่าบกท่านาแล้ง เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่อยู่ถัดจากสถานีท่านาแล้ง ซึ่งเป็นสถานีรถไฟในเส้นทางสายหนองคาย – เวียงจันทน์ ตั้งอยู่บ้านดงโพสี หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ตั้งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ 1 เป็นระยะทาง 3.50 กิโลเมตร และบริษัท เวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค จำกัด ได้รับสัมปทานในการพัฒนาท่าบกท่านาแล้ง รวมถึงเขตโลจิสติกส์นครหลวงเวียงจันทน์ ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 2,387.5 ไร่ เพื่อเป็นด่านสากลในการให้บริการด้านพิธีศุลกากรของสปป. ลาว …. อ่านเพิ่มเติม