สทร. เข้าอวยพรผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันที่ 2 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. นำโดย ดร.กานต์รวี ทองพูล รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ สทร. พร้อมด้วยนายปกรณ์ เกตุแย้ม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และนายธีรวัตร โพธิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สทร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหาร รับมอบและกล่าวอวยพร พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการกระทรวงคมนาคม และของประเทศ ณ กระทรวงคมนาคม

Follow me!