สทร. ร่วมกับ ภาคอุตสหากรรม ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทย (Local Content)

วันที่ 18 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ร่วมกับผู้แทนบริษัทภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น ดร.วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานกรรมการบริหารบริษัทชิ ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน) ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) คุณทัสชน ลีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) คุณณพล ดาวประกายมงคล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท พีเอ็มเคไดมอนด์กลาส จำกัด และคุณภัทรีวิภา ทันด่วน ผู้จัดการทั่วไปบริษัท แพรคติก้า จำกัด ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทย (Local Content) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการ สทร. นายปกรณ์ เกตุแย้ม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ดร.พัชริญา เพชรผ่อง นักวิจัยวิชาการอาวุโส และเจ้าหน้าที่ สทร. ณ ห้องประชุมซิลเวอร์ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน

ที่ประชุมได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนที่เชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆ ของรถไฟ เพื่อให้สามารถยกระดับการผลิตและแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศให้ได้มาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) โดยในเบื้องต้นอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนได้ประกอบด้วย

– อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

– อุตสาหกรรมกระจก

– อุตสาหกรรมเหล็กและสแตนเลส

– อุตสาหกรรมด้านเฟอร์นิเจอร์

ทั้งนี้ สทร. จะได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนในประเทศต่อไป

Follow me!