สทร. ร่วมกับศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย (Hub of Talents: Thailand Railway Research Network) และ BEM จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ RRTC2023

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ร่วมกับศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย (Hub of Talents: Thailand Railway Research Network) และ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Rail Research and Technology Conference 2023” หรือ RRTC2023

ภายใต้ธีม“Industry – Academic Linkage” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ และมี นายโชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. และ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม World Ballroom ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ภายในงานสัมมนาฯ ได้มี Keynote Speakers ชั้นนำด้านระบบรางทั้งจากในและต่างประเทศ รวมถึงผู้บรรยายเชิงวิชาการ (Panelist & Speaker) ทั้งจากภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดเป็นเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยด้านระบบรางครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมีประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Battery Train, Smart Railway Monitoring, High-Speed Rail Projects, Digital Railway & Transformation, Decarbonization, Railway Testing and Research Facilities, Rolling Stock Components เป็นต้น

มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งหมด 12 หน่วยงาน ได้แก่

– Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM), Huawei, Bentley & Digile, West Coast Engineering (WCE), กรมการขนส่งทางราง (ขร.), การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบันฝึกอบรมระบบราง, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยงานสัมมนาฯ ได้มีผู้สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ BEM, Huawei, Bentley & Digile, WCE และมีผู้มาร่วมงานในส่วนของภาครัฐ บริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัยมากถึง 350 คน
สามารถติดตามภาพบรรยากาศและ presentation video ได้ที่เว็บไซต์ www.rrtcon.com

Follow me!