เปิดวิสัยทัศน์ Keyman สทร. คนแรก

ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรางประเทศไทย เพื่อพิชิตเป้าหมาย 3 ปี ดันไทยเป็น “ฮับ” ถ่ายทอด เทคโนโลยีระบบราง แห่งอาเซียน ท่านเป็นหนึ่งใน Keyman คนสำคัญที่มาร่วมวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสถาบันแห่งนี้ให้ไปถึงตามวัตถุประสงค์ทุกด้านที่ตั้งไว้ ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้าน “Project Management” ที่บุกเบิกและสร้างการพัฒนาในหลากหลายภาคอุตสาหกรรมมาเป็นต้นทุน ในการพิชิตภารกิจขับเคลื่อนสถาบัน รวมถึงการวางจิ๊กซอว์เพื่อการพัฒนาแต่ละชิ้น จนเป็นภาพแห่งความสำเร็จที่สมบูรณ์ นำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ฮับการถ่ายทอด เทคโนโลยีระบบราง แห่งอาเซียนได้อย่างไร วันนี้เราได้ไปพูดคุยกับคุณโชติชัยและได้รับมุมมองที่น่าสนใจมาบอกเล่ากัน

อ่านรายละเอียดของบทสัมภาษณ์ได้ ที่นี่

Follow me!