สทร. ได้เข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ สถานีหลักหก โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

คืนวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) จำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ สถานีหลักหก โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้การต้อนรับ

การเข้าร่วมรับชมฝึกซ้อมครั้งนี้ทำให้ได้ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ซึ่งจากการฝึกซ้อมอพยพทำให้ทราบถึงปัญหาบางประการ เช่น 1.เสียงสัญญาณเตือนเบาเกินไป 2.การอพยพคนไม่มีการประกาศให้ชัดเจนทำให้ผู้โดยสารอาจไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และ 3.จุดรับส่งรถพยาบาลและรถดับเพลิงไม่มีคนคอยต้อนรับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาหลักๆจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร

โดยการเข้ารับชมฝึกซ้อมครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อสถาบันฯ ในการที่จะวิจัยและพัฒนาเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย และนำมาใช้ควบคุมและบรรเทาสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Follow me!