สทร. เดินหน้าวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีระบบปรับอากาศบนตู้โดยสารรถไฟ เพื่อยกระดับความสะดวกสบายของผู้โดยสาร

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. นำโดย คุณถาวร ชลัษเฐียร ที่ปรึกษากรรมการ สทร. พร้อมกับ รศ.ดร.วสันต์ ธีระเจตกูล ที่ปรึกษา สทร. คุณวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ ที่ปรึกษา สทร. และคุณธีรวัตร โพธิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบราง ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต้นแบบเทคโนโลยีระบบปรับอากาศบนตู้โดยสารรถไฟกับบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณประดิษฐ มหาศักดิ์ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายงานพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ ณ ห้องประชุมบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งการประชุมหารือร่วมกับบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต้นแบบเทคโนโลยีระบบปรับอากาศบนตู้โดยสารรถไฟ ที่เป็นทั้งระบบปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ ทำให้ห้องโดยสารมีอากาศหมุนเวียน สะอาด เย็นสบาย และลดความอึดอัด โดยผ่านระบบการกรองและระบบการเติมอากาศ Fresh air ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องบิน Airbus โดยเป็นเทคโนโลยีของบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นเทคโนโลยีคนไทย 100% กำลังจะจดสิทธิบัตรและมาตรฐานนวัตกรรมกับ ส.ม.อ ซึ่งโครงการวิจัยนี้จะยกระดับขีดความสามารถการขนส่งทางราง พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีระบบปรับอากาศบนตู้โดยสารรถไฟ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จากรถไฟโบกี้ชั้น 3 เป็นรถโบกี้ชั้นที่ 3 ปรับอากาศ เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร

Follow me!