สทร. เดินหน้าวิจัยและพัฒนาตู้โดยสารปรับอากาศชั้น 3 เพื่อยกระดับความสะดวกสบายของผู้โดยสาร

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ทีมวิจัย สทร. ร่วมกับ ผศ. ดร. ปิโยรส พรหมดิเรก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมหารือกับคุณกฤษฎา บัวทอง การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ โรงงานมักกะสัน เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อดัดแปลงตู้โดยสารชั้น 3 ธรรมดาให้เป็นตู้ปรับอากาศ เพื่อยกระดับความสะดวกสบายของผู้โดยสาร

ในการนี้ทีมวิจัยได้มีโอกาสเยี่ยมชมภายในโรงงงานมักกะสันและสำรวจตู้โดยสารชั้น 3 ที่มีความเหมาะสมในการนำมาดัดแปลงเป็นตู้ปรับอากาศเป็นลำดับต่อไป

Follow me!