สทร. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 4 ปี

วันที่ 9 มิ.ย. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 4 ปี ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการ สทร. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สทร. ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางราง ครบรอบ 4 ปี ณ กรมการขนส่งทางราง อาคาร ณ ถลาง โดยภายในงานได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมงาน

Follow me!