สทร. จับมือ บริษัท Toyo Kikai จากญี่ปุ่น สร้าง pilot local content งานบำรุงรักษาระบบรางของไทย ตามนโยบาย Thai First ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายโชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการบริหาร สทร. พร้อมด้วย นายสันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการ สทร. นายฮิโรกิ ซาซากิ และนายจุนยะ วาตานาเบะ ผู้บริหารบริษัท Toyo Kikai ประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ในการสร้างฐานการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนสำหรับงานบำรุงรักษาระบบรางของประเทศไทย รวมทั้งแนวทางสนับสนุนการส่งออกสู่ภูมิภาคเอเชีย

ในการนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานจะดำเนินงานร่วมกันภายใต้ MOU โดยหมุดหมายแรก คือ การทำรายงานการศึกษาและสำรวจความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 นี้

ทั้งนี้ หากการศึกษาดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศไทย

Follow me!