พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้ AI ในระบบ Operation Control Centres ในระบบราง ระหว่าง สทร. มก. Egis Rail และ ESTACA

วันที่ 22 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม หรือ สทร. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท อีจิส เรล (ประเทศไทย) จำกัด และ École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile หรือ ESTACA ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) ในศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Operation Control Centres) (Scientific and Industrial Collaboration on AI-Assisted Systems for Operation Control Centers) ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mr. Philippe Schulzinger, Asia Regional Director, Business Line Transportation of Egis และ Mr. Cherif Larouci ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ ESTACA พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้นำในอุตสาหกรรม
การลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากข้อตกลงความร่วมมือ “ผนึกกำลังพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของภูมิภาค” ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และกลุ่มธุรกิจระบบรางฝรั่งเศส ที่ได้มีพิธีลงนามในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในความร่วมมือครั้งนี้จะมุ่งเน้นในการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในศูนย์ควบคุมการเดินรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI ในระบบรางร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและฝรั่งเศส

Follow me!