ปี 2567

ลำดับวันที่ประกาศโครงการงบประมาณโครงการ (บาท)สถานะเอกสาร
1ดาวน์โหลด PDF

ปี 2566

ลำดับวันที่ประกาศโครงการงบประมาณโครงการ (บาท)สถานะเอกสาร
115 มิ.ย 66โครงการวิจัยและยกระดับขีดความสามารถการขนส่งทางรางด้วยเทคโนโลยีระบบปรับอากาศตู้โดยสารรถไฟ (AC Train)1,800,000.00ดาวน์โหลด PDF