ปี 2567
ลำดับวันที่ประกาศโครงการสถานะเอกสาร
122 ก.พ. 67เช่าใช้บริการระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ 2567เผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
210 ม.ค. 67ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566)เผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
ปี 2566
ลำดับวันที่ประกาศโครงการสถานะเอกสาร
116 ม.ค. 66ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565)เผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
224 เม.ย. 66ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566)เผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
317 ก.ค. 66ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566)เผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF
412 ต.ค. 66ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566)เผยแพร่ขึ้นเว็บดาวน์โหลด PDF