ความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ระหว่าง สทร. และ Blue Engineering S.r.l ประเทศอิตาลี

สืบเนื่องจากการเยือนสาธารณรัฐอิตาลี นำโดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย-สาธารณรัฐอิตาลี ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 โดยมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีด้านการคมนาคม การเยือนในคราวนั้น ได้มีการพบปะกับบริษัทชั้นนำของประเทศอิตาลี โดยบริษัท Blue Engineering S.r.l เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้าน Design & Engineering ที่ได้มีการหารือร่วมกัน

ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) และบริษัท Blue Engineering S.r.l จากประเทศอิตาลี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Cooperation in the Empowering Innovation and Development of Rail Technology” นำโดย รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการสถาบันฯ, ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ สทร., Mr. Mohamed Juma Eid, Chief Executive Officer และ Mr. Michele Straniero, Vice President of Blue Engineering S.r.l. โดยมีผู้แทนจากสถานทูตอิตาลี หน่วยงานการค้าอิตาลี และ รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ ศูนย์วิศวกรรมระบบราง (KURail) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือนี้ เน้นความสำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตรถไฟ จากความเชี่ยวชาญของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศ เช่น ตุรกี อินเดีย เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมรถไฟของเทศ (Local Contents) อันเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ในระยะเริ่มต้น ทางบริษัท Blue Engineering S.r.l, สทร. KURail และ ร.ฟ.ท. จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายความสำเร็จในระยะสั้น (6 เดือน – 1 ปี) และจะวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟภายในประเทศตามมาตรฐานสากล (European Standard) ต่อไป

Follow me!