ครบรอบ 2 ปี การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของ สทร. อย่างเข้มแข็ง และมั่นคง

วันนี้ 14 ก.ค. 66 ครบรอบ 2 ปี การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการสถาบันฯ เป็นประธานในงานพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 2 ปี สทร. และมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ชั้น 16 ตึก KX – Knowledge Exchange (ถนนกรุงธนบุรี)

Follow me!